Wat wij leren in groep 1/2A

We werken in de kleutergroepen vanuit een thema. De activiteiten die we doen in de klas sluiten aan bij dit thema, evenals de hoeken waarin we spelen. Zo is er steeds iets nieuws te ontdekken!

In groep 1/2A wordt er bij ieder thema een nieuwe klank aangeboden. Hier gaan we spelenderwijs mee aan de slag. Op het gebied van taal zijn we in de klas bezig met de mondelinge taalvaardigheid en de auditieve vaardigheden, zoals rijmen, hakken en plakken van woorden en het herkennen van een klank in een woord.

Op het rekengebied leren we de cijfersymbolen herkennen en we gaan bijvoorbeeld aan de slag met meten en wegen.

De ontwikkeling van de fijne motoriek wordt gestimuleerd door verschillende creatieve opdrachten, bijvoorbeeld door te tekenen, verven, kleien, knippen en nog veel meer. Tijdens de gymles en het buiten spelen oefenen we de grove motoriek.

We geven iedere week Engels. De kinderen leerlingen dan Engelse woorden en zingen we liedjes in het Engels.

Tijdens de muzieklessen oefenen we de verschillende doelen die horen bij muziek. Vooral wanneer we met de muziekinstrumenten mogen spelen zijn de kinderen enorm enthousiast. 

Uniek aan groep 1/2A

In groep 1/2A ontbreekt het nooit aan enthousiasme. Een groep met vrolijke en leergierige kinderen! De kinderen willen nieuwe dingen ontdekken en zijn betrokken bij de thema’s die centraal staan. We zijn een groep en we helpen elkaar als dat nodig is. Dit kunnen eenvoudige dingen zijn, bijvoorbeeld iemand helpen met het openen van een drinkbeker. Maar ook wanneer iemand verdriet heeft, dan troosten we elkaar en zorgen we voor elkaar.

De groep geniet van het spelenderwijs en samen leren. Samen weten we meer!

Het allergezelligste vinden wij ...

Wanneer we gaan ‘kaartjes kiezen’ zijn er allemaal vrolijke gezichten in de klas! Kaartjes kiezen is een moment waarop de kinderen kunnen spelen, ze kiezen wat ze willen en doen dit aan de hand van een kaart die ze van de tafel pakken. Heerlijk om met elkaar te kunnen spelen.

De open inloop op vrijdagochtend is ook een moment waar naar wordt uitgekeken. Tijdens de open inloop gaan alle kinderen in een groepje een activiteit doen. Tijdens de open inloop is de zelfstandigheid van de kinderen belangrijk. Terwijl de kinderen zelfstandig bezig zijn kan de juf met een groepje kinderen iets extra oefenen.