Wat wij leren in groep 5

In groep 5 werken de kinderen voor het eerst met het rekenen op de Chromebooks; elke dag gebruiken we de Chromebooks een uur om de rekenopdrachten te maken.

De vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur zijn nieuw in groep 5. De kinderen vinden het superinteressant om deze vakken te krijgen. Deze vakken worden ook op de Chromebooks gegeven.

We zijn in het afgelopen jaar al heel wat keren op excursie geweest. Zo hebben we een muzikale dag gehad in Het Klooster. Daar mochten we blaas-, snaar- en slaginstrumenten bespelen en aan het eind ook een voorstelling geven. In het Brediuspark was een herfstspeurtocht. We hebben het lijnbaltoernooi gehad en in mei is er nog een sportdag.

Daarnaast zijn we natuurlijk ook aan het werk in de klas! Met rekenen leren we veel over sommen tot en met 1000, de tafels, en we maken een begin met delen en delen met rest. Ook digitaal en analoog klokkijken komt veel aan bod.

De eerste helft van het schooljaar geven de kinderen een boekbespreking. Dit is best spannend, want iedereen kijkt en luistert naar je. De tweede helft van het jaar geven we een spreekbeurt. De kinderen proberen een powerpointpresentatie of een Google-presentatie te maken, en die delen ze dan met de juf.

Uniek aan onze groep

Het werken in circuitvorm bij de creatieve vakken! Elke donderdag- en vrijdagmiddag zijn we dan aan het knutselen of tekenen. We hebben vijf opdrachten en op die middagen doen we dan één onderdeel van het circuit.

Het luisteren naar elkaar en op een goede en positieve manier met elkaar omgaan, vinden wij erg belangrijk. Je kunt pas goed leren als je goed in je vel zit. Een open houding en een goede communicatie van zowel de leerkrachten als de kinderen staan bij ons hoog in het vaandel! Dit levert een fijne en goede sfeer op in de klas, waardoor er goed gewerkt en gepresteerd wordt.