Plusgroepen

Ook kinderen die meer uitdaging nodig hebben dan binnen de bandbreedte van de groep gerealiseerd kan worden, kunnen extra begeleid worden door de remedial teacher. Hiervoor hebben wij op onze school dit jaar twee plusgroepen. Een plusgroep Spaans en een plusgroep 6/8, waarin we aan verschillende onderwerpen werken.

De plusgroepen beogen naast het extra materiaal dat binnen de groepen aangeboden wordt, een verrijking te verzorgen boven op het reguliere leerstofaanbod. Vooral het stimuleren van het creatief en oplossingsgericht denken komt hierbij aan bod. Sociale vaardigheden worden geoefend tijdens momenten van samenwerken.

De remedial teacher maakt deel uit van het zorgteam van de school en handelt altijd in overleg met de eigen leerkracht van het kind. Ook zijn er soms voortgangsgesprekken met de ouders.