Proces tot nu toe

Ruim een jaar geleden is de Wilhelminaschool gestart met het project Nieuwbouw Wilhelminaschool. Arthur van Kempen, senior projectmanager bij HEVO, begeleidt de school en de stichting SPCO Groene Hart bij dit proces.

Er zijn ontzettend veel partijen bij het proces betrokken. Arthur zegt hierover: ‘Ik zorg ervoor dat iedereen op het juiste moment wordt meegenomen, dat er kaders worden gesteld, dat wensen en eisen worden omgezet in concrete plannen, dat we voldoen aan alle eisen, zoals budget en planning, en dat we met elkaar straks een fantastische, mooie school gaan neerzetten die past in de omgeving. Want deze school zit wel op een heel bijzondere plek.’

Definitief ontwerp

We zitten nu in de fase Definitief ontwerp (DO). Met de school hebben we het afgelopen jaar alle stappen doorlopen die ingaan op het ruimtelijk, functioneel en technisch programma van eisen. Het Voorontwerp (VO) is eerder gepresenteerd en op onderdelen na inbreng van de eindgebruikers aangepast. Eind februari zal de omgevingsvergunning waarschijnlijk worden gepubliceerd en kunnen belanghebbenden het ontwerp inzien.

Gunning aannemer

Na vaststelling van het DO volgt de fase van Technisch ontwerp (bestek), waarin de materiële en architectonische keuzes worden vertaald. Dan wordt concreet met welke materialen, in welke kwaliteit etc. er kan gaan worden gebouwd. Op basis van dit bestek vindt de aanbesteding plaats en vervolgens de gunning aan de aannemer, die op basis van de aanbestedingscriteria geselecteerd wordt.

Voorbereiding en bouw

Na de gunning volgt eerst een periode van voorbereiding door de aannemer en daarna de echte start van de bouw. De hele voorbereiding tot aan de bouw heeft dan zo’n 1,5 jaar gekost en voor de feitelijke bouw rekenen we op ruim een jaar. We verwachten dat we rond oktober dit jaar van start kunnen gaan met de bouwvoorbereidingen en hopen dat we begin 2023 de school in gebruik kunnen nemen.