Tijdelijke huisvesting

Vanaf de zomer van 2019 is de school in overleg met de gemeente over tijdelijke huisvesting. Er zijn door SPCO Groene Hart acht locaties voorgesteld, waarbij alle voor en nadelen zijn weergegeven. De gemeente heeft alle locaties beoordeeld.

Zowel school als gemeente heeft een voorkeur voor een locatie bij De Veste (dichtbij school). Echter heeft de gemeente een zogenaamd parkeerdrukonderzoek verlangd om een beeld te krijgen van de gevolgen van het wegvallen van parkeerplaatsen. Dit onderzoek is in december 2020 uitgevoerd en de rapportage is gereed. Uit de omgeving (bewoners en organisaties) kwamen bezwaren. Deze zullen worden meegewogen in de beslissing van het College van B&W welke binnenkort wordt verwacht.

Planning, doorlooptijden en vooral gemeentelijke procedures rond de tijdelijke huisvesting bepalen mede de voortgang in het proces naar nieuwbouw. Naar verwachting zal uiterlijk vlak voor de herfstvakantie de tijdelijke huisvesting worden opgebouwd opdat na de herfstvakantie kan worden gestart op de tijdelijke locatie.