Een veilige omgeving

De eerste prioriteit op de Wilhelminaschool is het geven van kwalitatief goed onderwijs in een veilig klimaat. Uw kind moet zich kunnen ontwikkelen in een fijne omgeving en in een fijne sfeer. In de klassensituatie wordt daar elke dag aandacht aan besteed.

Antipestbeleid

We streven naar een vriendelijk en veilig klimaat op school. Daarbij horen regelmaat en grenzen. Hierdoor kan uw kind zich ontwikkelen tot een volwaardig mens. Om de omgang zo goed mogelijk te laten verlopen, is een beleid ontwikkeld om ‘pestgedrag’ te voorkomen, dan wel aan te pakken. We maken afspraken met de kinderen om verantwoord gedrag te stimuleren.

Er is aandacht voor elkaar en iedereen: kinderen, ouders en leerkrachten moeten zich bij ons thuis kunnen voelen. Door situaties waarin uw kind ervaring opdoet in relaties met anderen, ontwikkelt hij zich sociaal en emotioneel. Gebeurt dit op een goede manier, dan heeft uw kind voldoende zelfvertrouwen en durft hij nieuwe situaties aan.