Uw kind aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden bij de Wilhelminaschool? Allereerst hartelijk dank voor uw interesse. Voor aanmelding kunt u contact opnemen via het contactformulier of ons bellen op nummer (0348) 41 24 32.

Aanmeldprocedure

Jaarlijks wordt uiterlijk in mei vastgesteld welke aangemelde kinderen voor het aankomend cursusjaar kunnen worden ingeschreven. Indien mogelijk worden ouders eerder geïnformeerd over de mogelijke inschrijving van hun zoon/dochter.

De leerlingen worden in 3 categorieën ingedeeld:

Categorie A: Een aangemelde leerling die op het moment van aanmelding jonger is dan 3 jaar en een broer of zus heeft die les krijgt op de Wilhelminaschool.

Categorie B: Een aangemelde leerling die op het moment van aanmelding jonger is dan 3 jaar en in de nabije omgeving van de school woont.

Categorie C: Alle aangemelde leerlingen die niet onder categorie A of B vallen.

Primair worden de aangemelde kinderen uit groep A ingeschreven, vervolgens de kinderen uit categorie B en daarna uit categorie C. Binnen een categorie geldt dat het moment van aanmelding bepalend is of een leerling wordt ingeschreven (een leerling die eerder is aangemeld, gaat voor een leerling die later is aangemeld).

Heeft u nog vragen of bent u nog niet langs geweest voor een persoonlijke kennismaking en rondleiding, dan nodigen wij u hiervoor graag uit. U kunt dan alle vragen stellen die u wilt. Uiteraard is uw kind daarbij van harte welkom.
Mocht u tijdens of na dit gesprek besluiten om uw kind bij ons op school aan te melden, dan kunt u het aanmeldformulier via ons verkrijgen.

Met vriendelijke groeten, mede namens het team,

Dianne Peterse, directeur