Wat heeft uw kind nodig?

Uw kind is uniek en ontwikkelt zich in een eigen tempo en met eigen interesses. Wij geloven op de Wilhelminaschool dat uw zoon of dochter, net als ieder kind, bepaalde gaven en talenten heeft en het recht heeft om deze tot ontwikkeling te brengen.

Uw kind staat centraal

Als leerkrachten willen wij met u als ouder en met de kinderen een partnerschap aangaan. U kent uw kind het beste en zo kunnen wij, samen met u, zorg dragen voor de ontwikkeling van uw kind. De eigenheid van uw kind staat bij ons centraal, ‘Leerkracht zit in aandacht’ is onze slogan.

Vanuit onze christelijke overtuiging voelen wij ons verantwoordelijk om uw kind de zorg te bieden die hij nodig heeft. Wij stimuleren uw kind zich te ontwikkelen tot een zelfverantwoordelijke en zelfkritische wereldburger met oog voor een ander.