Modern onderwijs

De Wilhelminaschool is een basisschool op een van de mooiste plekken in het centrum van Woerden. Wij bieden hoogstaand onderwijs met moderne methoden en behalen goede resultaten.

De Wilhelminaschool streeft naar:

  • het geven van kwalitatief hoogwaardig onderwijs;
  • de omgang met uw kind vanuit protestants-christelijke overtuiging;
  • een prettige omgang met elkaar;
  • een veilig klimaat;
  • professionaliteit van ons team.

Onderwijs op maat

Wij bieden onderwijs op maat, we geven gedifferentieerd onderwijs dat aansluit op de onderwijsbehoeften van uw kind. De remedial teacher geeft extra zorg en uitdaging aan kinderen die dat nodig hebben. Onderwijs gaat om hoofd, hart en handen. Er is dus aandacht voor de sociaal-emotionele en creatieve ontwikkeling van uw kind. Ook (hoog)begaafde kinderen krijgen aparte aandacht, bijvoorbeeld via de plusgroep.

Chromebooks

Computers nemen op onze school een belangrijke plaats in. We gebruiken de chromebooks om specifieke lesstof te verwerken. Daarnaast kiezen we bewust om lesstof te blijven verwerken op papier. Het gaat wat ons betreft om het vinden van de juiste balans. 

Engels vanaf groep 1

De Wilhelminaschool is als eerste school in Woerden begonnen met het geven van Engels in groep 1 en we boeken hier goede resultaten mee. We hanteren de methode Take it Easy, die gaat van kleuren herkennen in groep 1 tot conversaties voeren in groep 8. Onze kinderen gaan met voldoende kennis van de Engelse taal naar het voortgezet onderwijs.

Kunst en cultuur

Op de Wilhelminaschool vinden we leren belangrijk, maar dat doe je ook door te ervaren. We zijn een actieve school en doen veel aan kunstzinnige vorming, schoolsport, natuur- en milieueducatie.

Jaarlijks bezoeken onze kinderen in samenwerking met de KUVO een theater of museum. Zo gaat groep 8 naar een balletvoorstelling in de Amsterdamse Schouwburg, compleet met rondleiding en toelichting. Een bezoek aan het Rijksmuseum, leuke workshops en toneelvoorstellingen in Het Klooster staan ook op het programma.

Sport en natuureducatie

Lekker bewegen en sporten zijn goed voor kinderen. De buitenspeelkist Sterrensport biedt elke maand nieuwe sporten en spelletjes aan voor een actieve pauze. Ook nemen we deel aan diverse sporttoernooien, zoals basketbal in groep 8 en lijnbal in groep 5, en gaan we regelmatig naar het Brediusbos voor spelletjes.

De NME is onze partner op het gebied van natuureducatie. We gaan er vaak met een leskist op uit en op onderzoek in bijvoorbeeld het Brediusbos.