Opleiding en stage

De Wilhelminaschool heeft een partnerschap met de Marnix Academie. Dit houdt in dat wij nieuwe leerkrachten opleiden in samenwerking met de PABO.  Voor een groot deel vindt die lerarenopleiding plaats in de praktijk, namelijk in de klas van de kinderen. De studenten lopen op een of meerdere dagen stage in een van onze groepen.

Intern Coördinator Opleiden

Op onze school is een ICO (Intern Coördinator Opleiden) aanwezig die samen met de leerkracht de studenten begeleidt  in hun ontwikkeling.

Er zijn op onze school ook studenten van het ROC aanwezig. Deze studenten worden opgeleid tot klassen- of onderwijsassistent. Ook deze jongvolwassenen worden door de leerkracht en ICO begeleid in hun ontwikkeling.

De ICO creëert een rijke leeromgeving voor de studenten op school zodat de studenten zich over de volle breedte kunnen ontwikkelen tot kwalitatief goede onderwijsmensen.