Ouderbetrokkenheid

Wij zien u als ouder als onze partner. Samen zijn we verantwoordelijk in het belang van uw kind. In een wisselwerking tussen ouders en school komen opvoedings- en ontwikkelingsaspecten het beste tot hun recht.

De Wilhelminaschool kan niet zonder ouderbetrokkenheid. Goede communicatie met u als ouder/verzorger vinden wij enorm belangrijk. Elk schooljaar beginnen wij met een informatieavond in iedere groep. Gaandeweg het jaar zijn er nog drie contactmomenten, of meer als daar behoefte aan is. Samen met u maken wij de school!