Wat ons beweegt

De belangrijkste doelen voor de Wilhelminaschool voor de komende jaren zijn:

  • 21ste-eeuwse vaardigheden;
  • ouderbetrokkenheid/partnerschap met ouders;
  • vakmanschap: de leraar doet ertoe!

21ste-eeuwse vaardigheden

De Wilhelminaschool onderzoekt wat het 21ste-eeuwse leren inhoudt. Op basis van de onderwijsbehoeften van uw kind zijn leerdoelen vastgesteld en kan uw kind tot gepersonaliseerd leren komen. ICT vervult hierbij een cruciale rol.

Educatief partnerschap

Voor ‘verbinding met de samenleving’ stimuleren wij educatief partnerschap met ouders. Wij moedigen u als ouder aan uw expertise ten behoeve van het onderwijs in te zetten, door u via de geëigende organen uit te nodigen.

Ervaren leerkrachten

‘Vakmanschap: de leraar doet ertoe!’ maakt dat we onze visie op leren herdefiniëren voor ons didactisch en pedagogisch handelen. Ons team wordt hierin geschoold. De rol van de leerkracht verschuift van overdrager van kennis naar begeleider van het leerproces.