Wat wij leren in groep 4

Wij starten de dag altijd met een ‘open inloop’. Dit geeft de leerlingen ruimte om zelfstandig nog even iets extra’s te doen. Aansluitend vertellen wij een Bijbelverhaal en ondersteunen dit vaak met mooie platen op het digibord.

Elke dag verkennen wij taal met behulp van de methode Taal Actief; ook leren wij de spelling van weet-, regel- en luisterwoorden. In dit schooljaar ligt de nadruk op tempolezen, maar dan wel foutloos! Maar wat als je niet begrijpt wat je leest? Dus … begrijpend lezen wordt ook geoefend.

Rekenen staat ook elke dag op het programma. Wij oefenen erbij- en erafsommen tot 100, (digitaal) klokkijken, geldsommen, bouwsels maken en berekenen en de tafels tot 10.

’s Middags komen de overige leervakken aan bod, zoals verkeer, muziek, schrijven, sociaal-emotionele lessen, Engels, wereldoriëntatie en handvaardigheid. De leerlingen werken erg hard, maar door de inzet van Chromebooks wordt leren heel aantrekkelijk en kunnen ze op hun eigen tempo en op hun eigen niveau leren.

Het belangrijkste vinden wij dat kinderen zich gezien en begrepen voelen, omdat dit de basis vormt om tot leren te komen.

Uniek aan onze groep
De uitdaging in groep 4 is het bevorderen van de toenemende zelfstandigheid en het verhogen van het werktempo. Het is elk jaar weer bijzonder om te zien hoe de kinderen in één schooljaar groeien. We zijn erg trots op ze!

Het allerleukste in groep 4

Iedereen doet enthousiast mee met het kringgesprek op maandagochtend. Wat is het fijn om de dingen die we meegemaakt hebben aan elkaar te vertellen en naar elkaar te luisteren. We hebben 2 keer in de week gym: op woensdag en donderdag. De gezelligste momenten zijn als er Engelse liedjes worden gezongen (er wordt dan gedanst en zelfs een polonaise ingezet). Het laatste uur van de week staat crea op het programma. De kinderen zijn dan niet alleen creatief bezig maar het is dan ook super gezellig in de klas.