Wat wij leren in groep 4

In groep 4 bouwen we verder op de leerstof die de kinderen in groep 3 aangeboden hebben gekregen. We werken aan de basisvaardigheden als lezen, rekenen en schrijven. We werken onder andere aan de sociaal-emotionele ontwikkeling, creatieve ontwikkeling, motorische ontwikkeling en wereldoriëntatie.

Elke dag zijn wij bezig met taal, op allerlei verschillende manieren. We oefenen het technisch lezen, hierbij staat leesplezier voorop. In de schoolbibliotheek halen we boeken waar we in de klas in kunnen lezen. We lezen samen verschillende teksten en gaan hierover in gesprek zodat we met elkaar kunnen nadenken over wat we lezen. Tijdens taal en spelling leren we verschillende spellingcategorieën toepassen en zijn we bezig met woordsoorten. 

Rekenen staat dagelijks op het programma. We oefenen plus- en minsommen tot 100, (digitaal) klokkijken, geldsommen, ruimtelijke opdrachten en we leren de tafelsommen begrijpen en automatiseren.

Uniek aan onze groep
De uitdaging in groep 4 is het meer gaan toepassen van de aangeleerde vaardigheden, zoals lezen, rekenen en schrijven. De kinderen doen dit met steeds meer zelfstandigheid. Het is elk schooljaar weer bijzonder om te zien hoe de kinderen in één schooljaar groeien. Daar genieten wij als leerkrachten van!

Het allerleukste in groep 4
Met elkaar genieten we van de momenten waarbij we samen aan het leren zijn. We zitten op verschillende momenten in de kring, zodat we met elkaar in gesprek kunnen gaan. Dit doen we bijvoorbeeld tijdens de dagopening.We lezen samen, maken met elkaar muziek, doen samenwerkingsopdrachten en gaan aan de slag met creatieve opdrachten. Daarnaast is voorlezen ook een heerlijk moment, samen genieten van mooie verhalen.