Onze identiteit

De Wilhelminaschool is een protestants-christelijke basisschool. De Bijbel is het uitgangspunt voor ons handelen en bepaalt de waarden en normen binnen onze school.

Vanuit deze basis bieden we een veilig en prettig klimaat waarin er aandacht is voor ieder kind en ruimte voor verschillen. Wij zien ieder kind als een uniek schepsel van God. We handelen vanuit het Bijbelse principe dat je je naaste moet liefhebben als jezelf en maken dit zichtbaar in onze omgang met elkaar. 
De deur van de Wilhelminaschool staat open voor alle kinderen, ongeacht hun achtergrond of levensovertuiging. We verwachten dat de uitgangspunten van de school worden gerespecteerd.