Voor het eerst naar school

Het is best spannend voor uw kind – en voor u – als het voor het eerst naar de basisschool gaat. Daarom laten wij uw kind rustig wennen aan de groep en de leerkracht. Wanneer uw kind 3 jaar en 10 maanden is, ontvangt u een uitnodiging voor drie wenmomenten. Uw kind is dan vanaf 8.30 uur welkom in zijn nieuwe groep. Vanaf de dag na zijn vierde verjaardag gaat uw kind echt naar school en vaak zien kinderen daar enorm naar uit.

Spelend leren

Het onderwijs in groep 1 en 2 gaat uit van spel. In zijn spel doet uw kind ervaringen op en verwerkt hij allerlei zaken. Spelenderwijs leert uw kind om te gaan met begrippen die nodig zijn voor het latere lezen, schrijven en rekenen. Het spelend leren gebeurt in de leergebieden sociale vaardigheden, beeldende en muzikale vorming, motorische ontwikkeling, taalontwikkeling, voorbereidend rekenen en Engels.

Ontwikkelingsfasen

Onze leerkrachten gaan in op wat uw kind bezighoudt, waardoor zijn motivatie en betrokkenheid groeien. Bij deze activerende aanpak wordt gezocht naar aanbod in de ontwikkelingsfase van uw kind. Hierdoor is een goede ontwikkeling op zijn eigen tempo mogelijk.