Voor het eerst naar school

Het is best spannend voor je kind als het voor het eerst naar de basisschool gaat. Daarom laten wij je zoon of dochter rustig wennen aan de groep en de leerkracht. Bij de leeftijd van 3 jaar en 8 maanden ontvang je een uitnodiging voor een intake om elkaar beter te leren kennen. Daarna plannen we drie wenmomenten in. Vanaf de dag na zijn vierde verjaardag gaat je kind echt naar school, waar hij of zij vaak al reikhalzend naar uitkijkt!

Spelend en thematisch leren

Het onderwijs in groep 1 en 2 gaat uit van spelend leren. In het spel doet je kind ervaringen op en verwerkt het allerlei indrukken. In onze rijke speelleeromgeving, die afgestemd is op de ontwikkelingsfase van jouw kind, leert het allerlei vaardigheden die nodig zijn voor het latere taal, lezen, rekenen en schrijven. Door met actuele en herkenbare thema’s te werken die in alle lessen terugkomen, zorgen we voor een samenhangend lesaanbod en betrokkenheid en motivatie bij de kinderen.