Breed aanbod

Op de Wilhelminaschool vinden we brede ontwikkeling belangrijk. We werken aan een stevige basis voor de vakken rekenen, taal en lezen. Maar leren doe je ook door te doen en te ervaren. We zijn een actieve school die investeert in burgerschap, leesonderwijs, kunstzinnige vorming, schoolsport en natuur- en milieueducatie.

Burgerschap

Burgerschapsonderwijs zit verweven in ons onderwijsaanbod. Bijvoorbeeld in de lessen Kwink, ons godsdienstonderwijs en in onze groepsdoorbroken activiteiten. De kinderen oefenen sociale en maatschappelijke vaardigheden die ze nodig hebben om deel te kunnen nemen aan de democratische samenleving.

Close reading

Met close reading integreren we begrijpend lezen in andere vakken. De kinderen lezen een uitdagende, rijke tekst die aansluit bij het thema. Ze leren de tekst te doorgronden en ervaren zo dat een ingewikkelde tekst begrijpelijk wordt. Dit maakt lezen leuk!

Bibliotheek

Lezen vanuit plezier en interesse is eenvoudig dankzij onze mooie, lichte bibliotheek, waarin ook de nieuwste boeken te vinden zijn!

Kunst & cultuur

Jaarlijks bezoeken onze kinderen in samenwerking met stichting KUVO een theater of museum. Zo gaat groep 8 bijvoorbeeld naar een balletvoorstelling in de Amsterdamse Schouwburg, compleet met rondleiding. Een bezoek aan het Rijksmuseum, leuke workshops en toneelvoorstellingen in Het Klooster staan op het programma in andere groepen.

Sport & educatie

Lekker bewegen en sporten is goed voor kinderen. We hebben een vakdocent voor gym, die twee keer per week lesgeeft aan groep 3-8. Ook de kleuters gymmen twee keer in de week in ons eigen speellokaal. 
De buitenspeelkist van Sportsterren biedt elke maand nieuwe sporten en spelletjes voor een actieve pauze. Ook nemen we deel aan diverse sporttoernooien, zoals basketbal in groep 8 en lijnbal in groep 5. Als het mooi weer is, gaan we regelmatig naar het Brediusbos voor spelletjes.

Het Natuur- en Milieu Educatief (NME) Çentrum InBredius is onze partner op het gebied van natuureducatie. We trekken er vaak met een leskist op uit, of gaan op onderzoek in het Brediusbos.