Samen

KERNWAARDEN

In onze visie springen drie woorden eruit: aandacht, groei en samen. Deze woorden vormen de kernwaarden van ons onderwijs.

SAMEN

Wij leren onze leerlingen samen te spelen en samen te werken. Onze leerlingen voelen zich verantwoordelijk voor zichzelf, elkaar en hun leefomgeving. Vanuit wereldburgerschap dragen ze hun steentje bij aan een betere wereld. Een goede samenwerking met ouders is belangrijk voor het succes van de leerling op school. En de samenwerking tussen leerlingen, ouders en team zorgt ervoor dat talenten worden gezien en benut. Samen bereiken wij meer.