Wat wij leren in groep 8

In groep 8 werken en leren wij erg hard. Dit moet natuurlijk ook, want de Cito-eindtoets staat in april op ons te wachten. Hiervoor moeten we alle stof hebben gehad en ook hebben begrepen. Bovendien staan ook de verwijzingen naar het voortgezet onderwijs op de agenda. Ieder kind gaat naar dat niveau waarvan de school denkt dat dit het beste aansluit bij zijn/haar mogelijkheden. We doen dit in overleg met de ouders.

Met rekenen zijn we toe aan het aanleren van de breuken, procenten en het berekenen van de graden van een hoek. Met taal komen onder andere het tegenwoordig deelwoord, (in)directe zinnen, trema’s en woord benoemen veel naar voren. En daarnaast leren we ook nog eens op een behoorlijk niveau Engels te spreken. Tsja … groep 8 is op leergebied best een lastig jaar.

Uniek aan onze groep

Naast al het leerwerk zijn er ook fantastische unieke uitstapjes, die je alleen in groep 8 hebt. Natuurlijk gaan we aan het begin van het jaar op schoolkamp. Ieder kind kijkt hier al jaren naar uit. De hooggespannen verwachtingen worden zelden teleurgesteld.

Het proces naar het voortgezet onderwijs maakt groep 8 uniek. Het is spannend om je advies te horen, maar ook om eens een kijkje te nemen op je aanstaande nieuwe school. We praten hier veel over in de klas. De Cito-eindtoets is weer een momentopname om te kijken of we het juiste niveau hebben bepaald bij ieder kind. En we sluiten af met een weergaloze musical!

Het allergezelligste moment van groep 8...

Er zijn door het jaar heen heel veel gezellige momenten. Het kamp is drie dagen lang één groot feest! We brengen een bezoekje aan de Tweede Kamer in december en we hebben een voetbaltoernooi in april. We sluiten het jaar af met het allergezelligste en tegelijkertijd treurigste moment van onze schoolcarrière: de afscheidsavond. We maken hier een feestje van, maar moeten soms ook wel eens een traantje laten, omdat de basisschool een herinnering wordt en niet meer tot de actualiteit behoort. Natuurlijk is het ook fantastisch om na acht jaar weer ergens anders met frisse moed te gaan starten!