Verrekijkers

Verrekijkers - groep 3 t/m 8

Kinderen die meer uitdaging nodig hebben dan in de reguliere groepen gerealiseerd kan worden, krijgen één keer per week buiten de klas les bij “De Verrekijkers”. Er is een Verrekijkers-groep voor kinderen uit groep 3-4-5 en een Verrekijkers-groep voor kinderen uit groep 6-7-8. 

Voor wie?

In de reguliere klassen worden de kinderen die dat nodig hebben uitgedaagd middels het werken aan een aparte leerlijn. Dit houdt in dat deze kinderen minder meedoen met de instructie en ook minder verwerking maken. In de tijd die hierdoor overblijft, werken de kinderen aan uitdagend werk. Sommige kinderen halen hier voldoende uitdaging uit. Er zijn echter ook kinderen die behoefte hebben aan nog meer uitdaging. Dit zijn kinderen die in aanmerking komen voor “De Verrekijkers”. 

Uitdagend leren

Bij “De Verrekijkers” wordt er gewerkt met de methode Plusjeklas. Er wordt een langere periode gewerkt aan een thema dat aansluit bij de belevingswereld van de kinderen. De kinderen leren allerlei vaardigheden die in de toekomst ook van pas komen. De opdrachten die gedaan worden zijn uitdagend en vragen dat de kinderen diep moeten nadenken om tot een oplossing te komen. Soms gebeurt het dat een kind vastloopt en onderin de leerkuil terecht komt. Samen zoeken we naar een manier om hier doorheen te komen. Op deze manier wordt er écht geleerd!

Persoonlijke ontwikkeling

In de lessen wordt ook aandacht geschonken aan de persoonlijke ontwikkeling. Deels door de hierboven genoemde vaardigheden die worden aangeleerd vanuit Plusjeklas. Daarnaast worden de sociale vaardigheden geoefend tijdens de vele momenten van samenwerken, steeds in wisselende samenstellingen. Vanaf groep 6 stellen de kinderen twee keer per jaar een eigen leerdoel op waaraan ze gaan werken tijdens de lessen. Deze doelen zijn gericht op het verbeteren van hun eigen functioneren, de executieve functies. 

Oudercontact

Ieder jaar is er een ouderavond waarin meer verteld wordt over "De Verrekijkers" en over de thema's en onderwerpen waaraan gewerkt wordt. Daarnaast zijn er ook oudergesprekken, vanaf groep 6 mét de kinderen erbij.