Schoolraad

De schoolraad (SR) fungeert als klankbord en overlegorgaan voor de directeur van de school. In de SR gaat de directeur van de school het gesprek aan met ouders over onderwerpen als onderwijs, opvoeding en identiteit.

De SR kan adviseren bij sollicitatiegesprekken van personeel op de school, helpen bij de totstandkoming van de schoolgids en de jaarplannen en adviseren bij zaken die de identiteit van de school betreffen (zoals de invulling van het protestants-christelijk onderwijs op de school).

De vormgeving en de taken van de SR kunnen verschillen per school binnen de SPCO. In alle gevallen dient de directeur van de school medewerking te verlenen aan het inrichten van dit ouderplatform.

Samenstelling schooljaar 2021-2022

Dit schooljaar zitten de volgende ouders in de SR:

Henk Werksma (voorzitter, afgevaardigde naar de Stichtingsraad) - vader van Toon (gr. 6),  Siep (gr. 5)en Jibbe (gr. 3)

Hugo Bulk - vader van Rhodé (gr. 6) en Aron (gr. 2)

Dianne van Duuren - moeder van Julia (gr. 7B) en Fleur (gr. 4)