SPCO Groene Hart

De Wilhelminaschool is een van de dertien scholen van SPCO Groene Hart, een protestants-christelijke onderwijsstichting in het Groene Hart van Nederland. Binnen deze stichting volgen 2550 kinderen onderwijs en werken ongeveer 240 medewerkers.

De drijfveer van SPCO Groene Hart is samen kwaliteitsonderwijs bieden, onderwijs waarmee we onze leerlingen voorbereiden op een toekomst als volwaardig burger in de samenleving. De stichting werkt samen met het bestuur, directies, leerkrachten, ouders, verzorgers, overheden en organisaties in de regio. Het doel is kinderen het beste onderwijs en de beste zorg bieden. 
Dynamisch en betrouwbaarSPCO Groene Hart belooft dynamisch te zijn in betrouwbaar onderwijs. Kwaliteit is de drijfveer, in de zin dat iedereen weet waar hij aan toe is. Als stichting wil zij meebewegen met en groeien in de dynamiek van deze tijd, zonder de kracht van het verleden te verliezen.

Kijk voor meer informatie over de stichting op: www.spco.nl