Buitenschoolse opvang

De Wilhelminaschool heeft de kinderopvang goed geregeld. Onze buitenschoolse opvang heet BSO Natuurlijk en wordt verzorgd door KMN Kind & Co. ‘Natuurlijk’ staat voor vanzelfsprekend, maar ook voor de mogelijkheid voor uw kind om naar het Brediuspark te gaan.

De Wilhelminaschool werkt met een continurooster, waarbij uw kind vijf gelijke dagen op school is. Elke dag blijft uw kind bij de leerkracht over. Voorschoolse opvang is nog niet mogelijk wegens geringe belangstelling. Regelmatig peilt KMN Kind & Co de behoefte en bij voldoende belangstelling zullen zij ook voorschoolse opvang organiseren.

Voor meer informatie en een inschrijfformulier kunt u terecht op https://www.kmnkindenco.nl/bso<wbr/>/buitenschoolse-opvang-natuurl<wbr/>ijk/