Wat wij leren in groep 5

In groep 5 werken de kinderen voor het eerst aardrijkskunde, geschiedenis en natuur op de Chromebooks. Rekenen en taal deden ze al op de Chromebooks. Er zijn nog vele andere momenten waarop we op een nadere manier werken.

De vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur zijn nieuw in groep 5. De kinderen vinden het superinteressant om deze vakken te krijgen. 

We gaan het komend jaar een aantal keren op excursie. Zo hebben we een muzikale dag in Het Klooster. Daar mogen we blaas-, snaar- en slaginstrumenten bespelen en aan het eind ook een voorstelling geven. In het Brediuspark is een herfstspeurtocht. En we hebben het lijnbaltoernooi en een sportdag iin het voorjaar.

Daarnaast zijn we natuurlijk ook aan het werk in de klas! Met rekenen leren we veel over sommen tot en met 1000, de tafels, en we maken een begin met delen en delen met rest. Ook digitaal en analoog klokkijken komt veel aan bod.

De eerste helft van het schooljaar geven de kinderen een boekbespreking. Dit is best spannend, want iedereen kijkt en luistert naar je. De tweede helft van het jaar geven we een spreekbeurt. De kinderen proberen een powerpointpresentatie of een Google-presentatie te maken, en die delen ze dan met de juf.

Uniek aan onze groep

Het werken in circuitvorm bij de creatieve vakken! Elke dinsdag- en donderdagmiddag zijn we dan aan het knutselen of tekenen. We hebben vijf opdrachten en op die middagen doen we dan één onderdeel van het circuit.

Het luisteren naar elkaar en op een goede en positieve manier met elkaar omgaan, vinden wij erg belangrijk. Je kunt pas goed leren als je goed in je vel zit. Een open houding en een goede communicatie van zowel de leerkrachten als de kinderen staan bij ons hoog in het vaandel! Dit levert een fijne en goede sfeer op in de klas, waardoor er goed gewerkt en gepresteerd wordt.