Wat wij leren in groep 5

In groep 5 krijgen de kinderen voor het eerst aardrijkskunde, geschiedenis en natuur. Deze vakken worden m.b.v. de chromebooks gegeven. De kinderen vinden het super interessant om deze vakken te krijgen. 

We gaan het komend jaar een aantal keren op excursie. In het Brediuspark is er een herfst speurtocht. We hebben een muzikale dag in Het Klooster. Daar mogen we blaas-, snaar- en slaginstrumenten bespelen en aan het eind ook een voorstelling geven. En in het voorjaar is er het lijnbaltoernooi en een sportdag.

Daarnaast zijn we natuurlijk ook aan het werk in de klas! Met rekenen leren we veel over sommen tot en met 1000, de tafels, en we maken een begin met delen en delen met rest. Ook digitaal en analoog klokkijken komt veel aan bod. Met taal leren we veel nieuwe woorden (woordenschat) en verkennen we woorden, werkwoorden en zinnen. Met spelling worden er nieuwe categorieën aangeboden

De eerste helft van het schooljaar geven de kinderen een boekbespreking. Dit is best spannend, want iedereen kijkt en luistert naar je. De tweede helft van het jaar geven we een spreekbeurt. De kinderen maken een powerpointpresentatie of een Google-presentatie, en die delen ze dan met de juf.

Uniek aan onze groep

Het werken in circuitvorm bij de creatieve vakken! Elke donderdag- en vrijdagmiddag zijn we dan aan het knutselen of tekenen. We hebben zes opdrachten en op die middagen doen we dan één onderdeel van het circuit.

Het luisteren naar elkaar en op een goede en positieve manier met elkaar omgaan, vinden wij erg belangrijk. Je kunt pas goed leren als je goed in je vel zit. Een open houding en een goede communicatie van zowel de leerkrachten als de kinderen staan bij ons hoog in het vaandel! Dit levert een fijne en goede sfeer op in de klas, waardoor er goed gewerkt en gepresteerd wordt.