Ouderraad

De ouderraad (OR) bestaat uit een grote groep ouders die zich samen met het team enthousiast inzetten om verschillende activiteiten te organiseren en mogelijk te maken. De OR helpt bij de organisatie van onder andere het schoolreisje, het kleuterfeest, de Avond4daagse, het eindfeest en het versieren van de school bij feestelijkheden. Daarnaast draagt de OR financieel bij aan onder andere KUVO-voorstellingen en de aanschaf van bibliotheekboeken.

Uit elke groep zitten twee ouders in de OR en zij vergaderen ongeveer zes keer per jaar. Dan wordt de organisatie van de op handen zijnde activiteiten besproken. In de vergadering is altijd een vast lid van het team aanwezig.

Ouderbijdrage

De OR is verantwoordelijk voor het innen en het beheren van het budget. De vrijwillige ouderbijdrage voor het schooljaar 2021-2022 is € 27,50 per kind. Graag willen we u vragen dit bedrag voor 1 oktober 2021 over te maken naar: NL63 RABO 0303 0688 25 t.n.v. Ouderraad Wilhelminaschool in Woerden, o.v.v. naam & groep van uw kind.
Aan alle ouders waarvan het kind instroomt tussen januari en mei 2022, vragen wij een bijdrage van €13,75 per kind.

Naast de fysieke inzet van de OR, vragen de activiteiten ook om een financieel budget. Het budget van de OR bestaat uit uw vrijwillige bijdrage.

OR-leden

Dit schooljaar zitten de volgende ouders in de OR:

Groep 1A
Nora Slot (moeder van Fie en Liz)
Lenka van Erken Calandt (moeder van Ruben)

Groep 1B
Sabrina Papilaja (moeder van Julie)
Marleen Krijgsman (moeder van Beaudine) (voorzitter)

Groep 3
Ruth van Aggelen (moeder van Noud)
Richelle Griffioen (moeder van Fender) (voorzitter)

Groep 4
Bernadet Sweers (moeder van Taeke)
Marjot Danen (moeder van Siem)

Groep 5
Jacoline Reusken (moeder van Sem)
Kelly van der Vlist (moeder van Devun)

Groep 6
Jetske Ongena (moeder van Vera)
Esther Postma (moeder van Riva)

Groep 7A
Jeantine van Drie (moeder van Maud)
Femke Edelenbosch (moeder van Lina)

Groep 7B
Ryanne Bos (moeder van Daan)
Annemarie Visser (moeder van Sam)

Groep 8
Ingrid Beijeman (moeder van Quinten) 
Linda Verwer (moeder van Mees)


Penningmeester: Sjaak Hoogenboom (vader van David en Peter)
Namens de leerkrachten: Anne Wassinkmaat en Lisa Rog