Ouderraad

De ouderraad (OR) bestaat uit een grote groep ouders die zich samen met het team enthousiast inzetten om verschillende activiteiten te organiseren en mogelijk te maken. De OR helpt bij de organisatie van onder andere het schoolreisje, het kleuterfeest, de Avond4daagse, het eindfeest en het versieren van de school bij feestelijkheden. Daarnaast draagt de OR financieel bij aan onder andere KUVO-voorstellingen en de aanschaf van bibliotheekboeken.

Uit elke groep zitten twee ouders in de OR en zij vergaderen iedere zes weken. Dan wordt de organisatie van de op handen zijnde activiteiten besproken. In de vergadering is altijd een vast lid van het team aanwezig.

Ouderbijdrage

De OR is verantwoordelijk voor het innen en het beheren van het budget. De vrijwillige ouderbijdrage voor het schooljaar 2019-2020 is € 27,50 per kind. Graag willen we u vragen dit bedrag voor 1 september 2019 over te maken naar: NL63 RABO 0303 0688 25 t.n.v. Ouderraad Wilhelminaschool in Woerden, o.v.v. naam & groep van uw kind.
Aan alle ouders waarvan het kind instroomt tussen januari en mei 2020, vragen wij een bijdrage van €13,75 per kind.

Naast de fysieke inzet van de OR, vragen de activiteiten ook om een financieel budget. Het budget van de OR bestaat uit uw vrijwillige bijdrage.

OR-leden

Dit schooljaar zitten de volgende ouders in de OR:

Groep 1/2A
Ruth van Aggelen (moeder van Noud)
Richelle Griffioen (moeder van Fender)

Groep 1/2B
Gijsbert Groen (duo) (vader van Julius)
Marleen Krijgsman (duo) (moeder van Julius)
Lisette Gouderjaan (moeder van Juup)

Groep 3
Bernadet Sweers (moeder van Taeke)
Marjot Danen (moeder van Siem)

Groep 4
Jacoline Reusken (moeder van Sem)
Kelly van der Vlist (moeder van Devun)

Groep 5
Jetske Ongena (moeder van Vera)
Esther Postma (moeder van Riva)

Groep 6A
Jeantine van Drie (moeder van Maud)
Femke Edelenbosch (moeder van Lina)

Groep 6B
Ryanne Bos (moeder van Daan)
Annemarie Visser (moeder van Sam)

Groep 7
Ingrid Beijeman (moeder van Quinten) (voorzitter)
Linda Verwer (moeder van Mees)

Groep 8
Frederike Immerzeel (moeder van Zack) (overdragend voorzitter)
Caroline de Boer (moeder van Leonie)

Dennis Siemelink (overdragend penningmeester) (vader van David) & Sjaak Hoogenboom (vader van David en Peter)
Anke Mengerink (namens de leerkrachten)