Ouderraad

De ouderraad (OR) bestaat uit een grote groep ouders die zich samen met het team enthousiast inzetten om verschillende activiteiten te organiseren en mogelijk te maken. De OR helpt bij de organisatie van onder andere het schoolreisje, het kleuterfeest, de Avond4daagse, het eindfeest en het versieren van de school bij feestelijkheden. Daarnaast draagt de OR financieel bij aan onder andere KUVO-voorstellingen en de aanschaf van bibliotheekboeken.

Uit elke groep zitten twee ouders in de OR en zij vergaderen iedere zes weken. Dan wordt de organisatie van de op handen zijnde activiteiten besproken. In de vergadering is altijd een vast lid van het team aanwezig.

Ouderbijdrage

De OR is verantwoordelijk voor het innen en het beheren van het budget. De vrijwillige ouderbijdrage voor het schooljaar 2019-2020 is € 27,50 per kind. Graag willen we u vragen dit bedrag voor 1 september 2019 over te maken naar: NL63 RABO 0303 0688 25 t.n.v. Ouderraad Wilhelminaschool in Woerden, o.v.v. naam & groep van uw kind.
Aan alle ouders waarvan het kind instroomt tussen januari en mei 2020, vragen wij een bijdrage van €13,75 per kind.

Oud papier: we rekenen op uw hulp! 

Naast de fysieke inzet van de OR, vragen de activiteiten ook om een financieel budget. Het budget van de OR bestaat uit uw vrijwillige bijdrage en de opbrengst van het oud papier.
De inzameling van het oud papier is een activiteit die elke zes weken door de OR wordt georganiseerd. Dit is een noodzakelijke bijdrage aan het besteedbaar budget. 
Aan alle ouders wordt eenmaal per jaar gevraagd om op zaterdagochtend tussen 09.00 – 11.00 uur oud papier op te halen in het centrum van Woerden. Aan het begin van het schooljaar ontvangt u de indeling hiervan, we rekenen die dag op uw hulp!

OR-leden

Dit schooljaar zitten de volgende ouders in de OR:

Groep 1/2
Bernadet Sweers (moeder van Taeke)

Groep 3
Jacoline Reusken (moeder van Sem)
Bianca van Vliet (moeder van Pepijn)
Lizanne van de Poll (moeder van Olivia)

Groep 2A
Lizanne van der Poll (moeder van Olivia)
Lisette Fanggiday (moeder van Silvijn)

Groep 4
Rhodé Maatkamp (moeder van Nora)
Colinda van der Schaft (moeder van Jonna)

Groep 5A
Jeantine van Drie (moeder van Maud)
Femke Edelenbosch (moeder van Lina)

Groep 5B
Karin Poels (moeder van Merel)
Annemarie Visser (moeder van Sam)

Groep 6
Ingrid Beijeman (moeder van Quinten)
Linda Verwer (moeder van Mees)

Groep 7
Frederike Immerzeel (moeder van Zack)
Caroline de Boer (moeder van Leonie)

Groep 8
Emmie Verheul (moeder van Linde)
Tamara Smaling (moeder van Robin)
 

Dennis Siemelink (penningmeester) (vader van David)
Anke Mengerink (namens de leerkrachten)