Ouderraad

De ouderraad (OR) bestaat uit een grote groep ouders die zich samen met het team enthousiast inzetten om verschillende activiteiten te organiseren en mogelijk te maken. De OR helpt bij de organisatie van onder andere het schoolreisje, het kleuterfeest, de Avond4daagse, het eindfeest en het versieren van de school bij feestelijkheden. Daarnaast draagt de OR financieel bij aan onder andere KUVO-voorstellingen en de aanschaf van bibliotheekboeken.

Uit elke groep zitten twee ouders in de OR en zij vergaderen ongeveer vier keer per jaar. Dan wordt de organisatie van de op handen zijnde activiteiten besproken. In de vergadering is altijd een vast lid van het team aanwezig.

Ouderbijdrage

De OR is verantwoordelijk voor het innen en het beheren van het budget. De vrijwillige ouderbijdrage voor het schooljaar 2023-2024 is € 30,50 per kind. Graag willen we u vragen dit bedrag voor 11 september 2023 over te maken naar: NL63 RABO 0303 0688 25 t.n.v. Ouderraad Wilhelminaschool in Woerden, o.v.v. naam & groep van uw kind.
Aan alle ouders waarvan het kind instroomt tussen januari en mei 2024, vragen wij een bijdrage van €15,25 per kind.

Naast de fysieke inzet van de OR, vragen de activiteiten ook om een financieel budget. Het budget van de OR bestaat uit uw vrijwillige bijdrage.

OR-leden

Dit schooljaar zitten de volgende ouders in de OR:

Groep 1
Suzanne Blotenburg (ouder Levi)
Lisette van Strien (ouder Job)

Groep 2
Mariëlle Angenent (ouder Yuna)
Daphne Bom (ouder Navy)

Groep 3
Nora Slot (ouder Liz & Fie)
Lenka van Erken Calandt (ouder Ruben)

Groep 4
Sabrina Papilaja (ouder Julie)
Marleen Krijgsman (ouder Beaudine)

Groep 5
Jacomijn van Muijen (ouder Milou)
Richelle Griffioen (ouder Fender)

Groep 6
Julia van Winden (ouder Just)
Leonie Cieremans (ouder EIijah)
Ruth Verdoold (ouder Isai)

Groep 7
Chantell Lugtigheid (ouder Sophia)
Kelly Voorn (ouder Devun)
Linda de Haan (ouder Lucas)

Groep 8
Jetske Ongena (ouder Vera)
Esther Postma (ouder  Riva)

Penningmeester: Paul Frenken (ouder Esmee)
Eventcoördinatoren: Neeltje de Leeuw en Lisa Rog
Voorzitterschap: Nora Slot & Richelle Griffioen