Schoolkeuze

Een basisschool kiezen voor je kind is een belangrijke beslissing. Je wilt daarbij niet over één nacht ijs gaan. Wat mag je verwachten van de Wilhelminaschool?

Identiteit, veiligheid en kwaliteit

De Wilhelminaschool is een protestants-christelijke basisschool. Onze deur staat open voor alle kinderen, ongeacht hun achtergrond of levensovertuiging. Wij vertellen de leerlingen verhalen uit de Bijbel, bidden en zingen zodat leerlingen mogen groeien in hun geloof. 
We hechten waarde aan normen, waarden en structuur en creëren binnen die veilige basis de ruimte om je kind zichzelf te laten zijn en zich te ontwikkelen. Ons kwalitatief goede onderwijs, gegeven door betrokken leerkrachten, leidt tot mooie resultaten.

Aandacht voor jouw kind

Als ouder ken jij je kind het beste. Daarom willen we graag investeren in een goede samenwerking met jou. Samen zorgen we voor een veilige en vertrouwde basis zodat jouw kind met plezier naar school gaat en zich optimaal kan ontwikkelen. Dit doen we door veel contactmomenten te organiseren, zoals een kennismaking, een intakegesprek, een huisbezoek en jaarlijks de informatieavond en tienminutengesprekken. Natuurlijk ben je altijd welkom als je tussendoor iets wilt vragen of bespreken.

Kernwaarden

We richten ons onderwijs in vanuit de kernwaarden Aandacht, Groei en Samen. Deze woorden omschrijven hoe we ons onderwijs vormgeven en hoe we met elkaar om willen gaan:

  • Er is aandacht voor iedereen.

  • Wij groeien vanuit vertrouwen.

  • Samen bereiken we meer.

Toekomstgericht werken en breed onderwijsaanbod

Op de Wilhelminaschool vinden we brede ontwikkeling belangrijk. We werken aan een stevige basis voor de vakken rekenen, taal en lezen. Maar leren doe je ook door te doen en te ervaren. We zijn een actieve school die investeert in burgerschap, kunstzinnige vorming, schoolsport en natuur- en milieueducatie.

Kinderen groeien op in een digitale wereld. Wij vinden het belangrijk om kinderen mediawijs te maken. Ze leren tekstverwerken, informatie opzoeken en presentaties maken op een chromebook. Voor de reguliere vakken op school maken we bewust minder gebruik van digitale leermiddelen. Kinderen werken in schriften en werkboeken, aangevuld met extra oefeningen van de methodesoftware. We zoeken de juiste balans en willen de schermtijd beperken.

Burgerschapsonderwijs zit verweven in ons onderwijsaanbod. Bijvoorbeeld in de lessen Kwink, ons godsdienstonderwijs en in onze groepsdoorbroken activiteiten. De kinderen oefenen sociale en maatschappelijke vaardigheden die ze nodig hebben om deel te kunnen nemen aan de democratische samenleving.