Meer- en hoogbegaafdheid

Het kan zijn dat je kind extra uitdaging nodig heeft naast het reguliere aanbod. Hiervoor heeft de Wilhelminaschool verschillende mogelijkheden, die trapsgewijs aan bod kunnen komen.

Bij de behoefte aan meer uitdaging krijgt je kind eerst in zijn eigen groep verrijking via een aparte leerlijn, onder begeleiding van een extra leerkracht.

Kinderen die meer uitdaging nodig hebben, krijgen één keer per week buiten de klas les bij de Verrekijkers. Daar wordt een langere periode gewerkt aan een thema dat uitdaagt en tot denken aanzet. Kinderen oefenen allerlei vaardigheden die in de toekomst ook van pas komen, zoals plannen en doorzetten.

Leerlingen die hoogbegaafd zijn blinken uit in meerdere vakgebieden. Om deze kinderen een nog beter passend en uitdagend onderwijsaanbod te bieden heeft de SPCO zich aangesloten bij de Day a Week School. De doelstelling van de Day a Week School is talenten ontwikkelen, het leerplezier vergroten en de leerlingen stimuleren in het leren. De hoogbegaafde leerlingen van verschillende SPCO-scholen komen één dag per week samen, zodat ze daar hun ontwikkelingsgelijken ontmoeten. De groepen zijn klein (maximaal 15 leerlingen) en de gespecialiseerde leerkracht geeft vakken als wetenschap en filosofie naast rekenprojecten en (eigen) vrije projecten.

Voor meer informatie, verwijzen we u naar de website: https://groenehart.dayaweekschool.nl/