Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is er om mee te praten, te adviseren en soms mee te beslissen over wat er in de Wilhelminaschool en de klas gebeurt. De MR denkt mee over diverse zaken die de school, de leerlingen en het personeel aangaan. Zoals schoolregels en -afspraken, extra en buitenschoolse activiteiten en het onderwijs zelf. Ook heeft de MR aandacht voor bijvoorbeeld de schoolgids, het schoolplan en klachtenregelingen.

Alle onderwerpen waar de MR over spreekt, hebben direct of indirect gevolgen voor de dagelijkse praktijk van het onderwijs. Geeft een school voldoende aandacht aan zorg voor leerlingen of ondersteuning voor degenen die meer uitdaging nodig hebben, dan moet daar ruimte voor zijn in de begroting en in het taakbeleid voor het personeel om dit te kunnen realiseren. Allebei onderwerpen waarover de MR meepraat en adviseert.

Voor sommige zaken heeft de MR een instemmingsbevoegdheid (bijv. bij het schoolplan, de schoolgids en de formatie), voor andere zaken een adviesbevoegdheid (bijv. bij financiën, huisvesting en vakanties) en altijd een initiatiefrecht (de MR kan op ieder terrein voorstellen indienen).

 

De MR bestaat uit leerkrachten en ouders.

Voor het schooljaar 2023-2024 bestaat deze uit:

Geleding Naam Lid sinds Einde termijn Rol
Leerkrachten: Demi de Rouw 2022 Augustus 2025 (1e termijn) notulist/secretaris
  Marjolein 2019 Augustus 2023 (2e termijn) notulist/secretaris
  Marije van der Vliet 2023 Augustus 2023 (1e termijn) notulist/secretaris
Ouders: Nienke van Hattem 2023 Augustus 2023 (1e termijn) lid
  Mark van Leeuwen 2022 Augustus 2025 (1e termijn) lid
  Tjeerd van der Meulen 2020 Augustus 2024 (2e termijn) voorzitter

Als oudergeleding van de MR luisteren wij graag naar de ouders zodat we hun belang steeds zo goed mogelijk kunnen behartigen binnen de MR van onze school. Spreek ons daarom gerust aan op het schoolplein of bel/mail onze voorzitter Tjeerd van der Meulen (E-mail of 06 - 42 06 21 77).

Tjeerd van der Meulen (voorzitter)

Ik ben Tjeerd van der Meulen, sinds september 2020 lid van de MR. Daarvoor ben ik 4 jaar lid geweest van de SR op de Wilhelminaschool en in het dagelijks leven werkzaam op een accountantskantoor. Onze kinderen zijn: Maria (groep 7) en Thomas (groep 5). Oorspronkelijk kom ik uit Lelystad, heb ik gewoond en gestudeerd in Amsterdam en heb daarna met ons gezin in de binnenstad van Utrecht gewoond en sinds 2014 woonachtig in Woerden. In mijn studententijd was ik al bestuurslid van Studentenvereniging Ichthus Amsterdam. Omdat onze school voor een aantal belangrijke thema's staat (zoals de nieuwbouw en tijdelijke huisvesting) lever ik daar graag een bijdrage aan.

Mark van Leeuwen

Ik ben Mark van Leeuwen en sinds schooljaar 2022-2023 lid van de MR. Onze dochter Mijs zit in groep 3 en zoon  Boris in groep 1. Sinds september 2022 werk ik als advisor op het Futura College in Woerden. Dit is de school praktijkonderwijs. De jaren daarvoor heb ik gewerkt op de Alphense Montessorischool in Alphen aan den Rijn. Daar ben ik ook een aantal jaren lid en voorzitter geweest van de MR en lid van de GMR. Ik vind het belangrijk mee te praten over de ontwikkeling van de school. Bijdragen aan vraagstukken waar de MR advies- of stemrecht heeft. De ontwikkeling van de nieuwe school, besteding van de NPO gelden en de visie van de school zijn interessant voor mij om plaats te nemen in de MR. 

Nienke van Hattem

Ik ben Nienke van Hattem, getrouwd met Michiel en moeder van 2 prachtige kinderen : Lizzy van 5 jaar ( groep 3) en Xem van 2 jaar , die niet kan wachten om naar school te gaan! Sinds 2009 werk ik bij de Politie Midden-Nederland waar ik mij onder andere bezig houd met het thema Zorg& Veiligheid. Vanuit die hoedanigheid zit ik regelmatig om tafel met basisscholen en buurtteams als het gaat om een veilige leefomgeving voor kinderen. 

In mijn vrije tijd zijn wij thuis bezig met het opknappen van onze oldtimer camper. 

De reden dat ik mij heb aangemeld voor de MR is dat ik goed onderwijs belangrijk vind. Kinderen moeten op hun eigen manier en snelheid kunnen groeien en ontwikkelen. Soms is daar maatwerk voor nodig. Daar draag ik graag mijn steentje aan bij. Daarnaast wil ik mij inzetten voor het behoud van de christelijke identiteit van de school.