Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is er om mee te praten, te adviseren en soms mee te beslissen over wat er in de Wilhelminaschool en de klas gebeurt. De MR denkt mee over diverse zaken die de school, de leerlingen en het personeel aangaan. Zoals schoolregels en -afspraken, extra en buitenschoolse activiteiten en het onderwijs zelf. Ook heeft de MR aandacht voor bijvoorbeeld de schoolgids, het schoolplan en klachtenregelingen.

Alle onderwerpen waar de MR over spreekt, hebben direct of indirect gevolgen voor de dagelijkse praktijk van het onderwijs. Geeft een school voldoende aandacht aan zorg voor leerlingen of ondersteuning voor degenen die meer uitdaging nodig hebben, dan moet daar ruimte voor zijn in de begroting en in het taakbeleid voor het personeel om dit te kunnen realiseren. Allebei onderwerpen waarover de MR meepraat en adviseert.

Voor sommige zaken heeft de MR een instemmingsbevoegdheid (bijv. bij het schoolplan, de schoolgids en de formatie), voor andere zaken een adviesbevoegdheid (bijv. bij financiën, huisvesting en vakanties) en altijd een initiatiefrecht (de MR kan op ieder terrein voorstellen indienen).

 

 

De MR bestaat uit leerkrachten en ouders.

Voor het schooljaar 2021-2022 bestaat deze uit:

GeledingNaamLid sindsEinde termijnRol
Leerkrachten:Ineke Hanse2016Augustus 2022 (2e termijn)notulist/secretaris
 Marjolein2019Augustus 2023 (2e termijn)notulist/secretaris
 Els van Rossum2020Augustus 2023 (1e termijn)notulist/secretaris
Ouders:Willy-Janne Verlaan2017Augustus 2023 (2e termijn)lid
 Karen Stehouwer2016Augustus 2022 (2e termijn)lid
 Tjeerd van der Meulen2020Augustus 2024 (2e termijn)voorzitter

Als oudergeleding van de MR luisteren wij graag naar de ouders zodat we hun belang steeds zo goed mogelijk kunnen behartigen binnen de MR van onze school. Spreek ons daarom gerust aan op het schoolplein of bel/mail onze voorzitter Tjeerd van der Meulen (E-mail of 06 - 42 06 21 77).

Tjeerd van der Meulen (voorzitter)

Ik ben Tjeerd van der Meulen, sinds september 2020 lid van de MR. Daarvoor ben ik 4 jaar lid geweest van de SR op de Wilhelminaschool en in het dagelijks leven werkzaam op een accountantskantoor. Onze kinderen zijn: Johan (groep 7A), Maria (groep 5) en Thomas (groep 3). Oorspronkelijk kom ik uit Lelystad, heb ik gewoond en gestudeerd in Amsterdam en heb daarna met ons gezin in de binnenstad van Utrecht gewoond en sinds 2014 woonachtig in Woerden. In mijn studententijd was ik al bestuurslid van Studentenvereniging Ichthus Amsterdam. Omdat onze school voor een aantal belangrijke thema's staat (zoals de nieuwbouw en tijdelijke huisvesting) lever ik daar graag een bijdrage aan.

Karen Stehouwer

Ik ben moeder van Puck (groep 8) en Teun (groep 6). Ik maak sinds schooljaar 2016-2017 deel uit van de MR. Ik vind het leuk om op deze manier mee te kunnen praten over de gang van zaken op school, om bij te dragen aan het maken van de juiste keuzes voor de kwaliteit van het onderwijs met oog voor de verschillende behoeftes van de kinderen.

Ik werk bij ontwikkelingsorganisatie Cordaid en reis regelmatig naar Oost-Afrika. In mijn werk zorg ik er mede voor dat kwetsbare mensen in ontwikkelingslanden gehoord worden en ondersteund worden om aanspraak te maken op hun rechten en voldoende informatie hebben om voor zichzelf de juiste keuzes te maken. Goed luisteren naar wat deze mensen belangrijk vinden en dat op de juiste plek en juiste manier verwoorden is een manier om bij te dragen aan betere levensomstandigheden van deze mensen.

Willy-Janne Verlaan

Ik ben Willy-Janne Verlaan, getrouwd met Peet-Jan en moeder van Noa (groep 5), Samuël (groep 3) en Anna-Sofie (1A). Ik zit sinds 2017 in de MR. Ik wil me via de MR inzetten voor goed onderwijs voor alle kinderen en het behoud van de christelijke identiteit van het onderwijs. Ik heb samen met mijn man een aannemingsbedrijf in Harmelen.