Visie op onderwijs

Wij geloven dat alles wat je aandacht geeft, groeit en tot bloei komt. Ieder kind wordt door ons gezien, gehoord en geaccepteerd en kan zich ontwikkelen op zijn eigen niveau. In ons pedagogisch klimaat zorgen wij voor veiligheid door middel van duidelijke regels, afspraken en structuur. Ons onderwijs organiseren wij via het jaarklassensysteem.

Onderwijs gaat over het overbrengen van kennis en het aanleren van vaardigheden. Een rijke leeromgeving, een doorgaande leerlijn, goede instructie van de leerkracht en activerende werkvormen zorgen voor een effectief en passend lesaanbod. Wij hechten veel waarde aan een goede relatie met leerlingen en ouders. Samen zorgen we voor een veilige en vertrouwde basis, zodat onze leerlingen met plezier naar school gaan en zich ontwikkelen tot sociale, zelfstandige en weerbare mensen. Er is alle ruimte om jezelf te zijn, want we respecteren elkaar.

Onze visie op onderwijs vertaalt zich in de volgende overtuigingen:

Goed onderwijs

Wij gaan voor goed onderwijs. We zorgen voor een rustige en gestructureerde (leer)omgeving. Het welbevinden van leerlingen is onze prioriteit, want wij weten en ervaren dat een kind dat zich veilig voelt en zichzelf kan zijn beter tot leren komt. Daarnaast geven we onze leerlingen een stevige basis op het gebied van taal, lezen, rekenen en schrijven.

We kiezen voor traditioneel onderwijs, waarbij we lesgeven volgens onderwijsmethodieken die effectief bewezen zijn. We volgen actuele onderwijsontwikkelingen en gaan mee met passende vernieuwingen die aansluiten bij onze visie op goed onderwijs.

Klassikaal onderwijs

Onze acht leeftijdsgroepen hebben ieder hun eigen lokaal en volgen de leerstof van dat jaar. De leerkracht geeft een duidelijke instructie, waarbij alle leerlingen werken aan hetzelfde doel. De leerkracht stemt de instructie, de verwerking en het tempo af op de onderwijsbehoefte van de leerlingen. De leerlingen zitten in rijtjes, zodat ze weinig afleiding ervaren en zich volledig kunnen richten op de leerkracht. Zo kunnen ze zich in alle rust optimaal ontwikkelen.

Aansluiten bij behoeftenSoms heeft een leerling iets extra’s nodig naast het basisaanbod in de groep. Als we dat signaleren, dan brengen we op kindniveau de onderwijsbehoeften in kaart en zorgen we voor passende ondersteuning of uitdaging. Door ons goede en passende onderwijs groeien alle leerlingen in hun ontwikkeling. We hebben hoge verwachtingen van de leerlingen en bieden een doelgericht leerklimaat, waarin fouten gemaakt mogen worden.

Burgerschap

Burgerschapsonderwijs zit verweven in ons onderwijsaanbod. Bijvoorbeeld in de lessen Kwink, ons godsdienstonderwijs en in onze groepsdoorbroken activiteiten. De kinderen oefenen sociale en maatschappelijke vaardigheden die ze nodig hebben om deel te kunnen nemen aan de democratische samenleving.

ICT op school

Kinderen groeien op in een digitale wereld. Wij vinden het belangrijk om kinderen mediawijs te maken. Ze leren tekstverwerken, informatie opzoeken en presentaties maken op een chromebook. Voor de reguliere vakken op school maken we bewust minder gebruik van digitale leermiddelen. Kinderen werken in schriften en werkboeken, aangevuld met extra oefeningen van de methodesoftware. We zoeken de juiste balans en willen de schermtijd beperken.